• home
 • posts
 • polish family farms criminalised for local food sales
 • Posted February 18th, 2014
  0

  Polish family farms criminalised for local food sales

  Polish family farms criminalised for local food sales

  Dear Friends/Drodzy Przyjaciele,

  Polish Embassy protest at 2:30 on 20th February. Please circulate! Get your banners together! We hope to see as many of you as possible on the 20th – this is an important event – not just for Poland – but for all family farms of Europe and beyond! See you…

  Poniżej znajdziecie notę prasową (po anglielsku i po polsku) w związku z planowanym protestem pod Polską Ambasadą w Londynie. Prosimy o nagłośnienie i przybycie z odpowiednimi banerami 20 lutego o godz. 14:30. Sprawa jest ważna nie tylko dla Polski lecz dla całej Europy i dalej! Do zobaczenia…

  Julian and Jadwiga

   

  The International Coalition to Protect the Polish Countryside and local supporters of Polish family farms are staging a protest outside the Polish Embassy in London – 47 Portland Place, London W1B 1JH at 14.30 on 20th February 2014, to highlight the excessively harsh hygiene and sanitary regulations imposed upon small Polish farmers wishing to direct-sell their traditional farmhouse foods.

  Since January 2014, over 200 farmers using tractor convoys have been protesting in Northern Polish towns in order to highlight their demands for a change to laws undermining their traditional way of life.

  Their major demands are: to end foreign corporate buy-outs of prime Polish farmland; to enforce the ban of GM crop planting and to end the criminalisation of farmhouse food sales which they claim to be the most repressive in the European Union.

  At a recent farmers’ blockade a table was laid out with a wide range of ‘Illegal Foods’ representing virtually all Poland’s most popular and renowned farm products. These included smoked hams, sour cabbage, raw milk, bread, pickles and cheeses; all foods that do not comply with the current Polish government demand for farmers to carry out processing operations in specially constructed premises that are not affordable to any but the largest farms supplying the supermarket trade.

  The International Coalition to Protect the Polish Countryside is supporting the farmers’ protest. Sir Julian Rose, President of ICPPC said,

  “There are 1.5 million family farms in Poland. They are the trustees of the Polish countryside and food chain, yet their lives are under threat. The future of these farmers can only be secured by a government that recognises and responds to their urgent calls.”

  “It’s all about destroying the competition – which in this case is the small and medium sized independent family farms that produce the best foods!” – said Jadwiga Lopata, founder of ICPPC; she also has a small farm in Malopolska near Krakow.

  Contact Sir Julian Rose and Jadwiga Lopata at: email [email protected] telephone 0118 9842955

  ———————————————————————

  “Lokalna sprzedaż żywności przez polskie gospodarstwa rodzinne uznawana za niezgodną z prawem”

  20 lutego 2014 roku o godz. 14.30, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz lokalni zwolennicy polskich gospodarstw rodzinnych organizują protest przed Polską Ambasadą w Londynie (47 Portland Place, Londyn W1B 1JH), aby zwrócić uwagę na przesadnie surowe przepisy sanitarne i higieniczne narzucone małym polskim rolnikom, którzy chcą sprzedawać swoją tradycyjną żywność wytwarzaną w gospodarstwach.

  Od 14 stycznia 2014 roku ponad 200 rolników w konwoju traktorów protestuje w miastach w północnej Polsce, aby podkreślić swoje żądania zmiany prawa, które narusza ich tradycyjny sposób życia.

  Główne żądania rolników uwzględniają: ukrócenie wykupu polskiej ziemi przez zagraniczne korporacje, skuteczne wprowadzenie w życie zakazu upraw GMO oraz zaprzestanie uznawania sprzedaży żywności przez gospodarstwa jako niezgodnej z prawem – zdaniem rolników jest to najbardziej represyjny system w Unii Europejskiej.

  W trakcie jednej z ostatnich blokad wystawiono stół z szerokim wyborem „nielegalnej żywności,” na którym położono praktycznie wszystkie najbardziej popularne i cenione polskie produkty z gospodarstw. Należą do nich: wędzona szynka, kiszona kapusta, świeże niepasteryzowane mleko, chleb, dżemy, soki i sery. Cała ta żywność nie spełnia aktualnych wymogów rządu dla przetwórstwa, które ma się odbywać w odpowiednio dostosowanych lokalach, na które nie stać nikogo oprócz największych gospodarstw dostarczających produkty do sprzedaży w supermarketach.

  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi popiera protest rolników. Sir Julian Rose, Prezes ICPPC, powiedział:

  „W Polsce mamy 1,5 miliona gospodarstw rodzinnych. Są one powiernikami polskiej wsi oraz łańcucha pokarmowego, a mimo to są one zagrożone. Przyszłość tych rolników może być zagwarantowana jedynie przez rząd, który dostrzeże i odpowie na ich usilne wołania.”

  “Chodzi o zniszczenie konkurencji – w tym wypadku zagrożeniem dla agrobiznesu są małe i średnie gospodarstwa rodzinne, które są niezależne, produkują najlepszą żywność i jej nadwyżki chcą sprzedawać lokalnie” – dodaje Jadwiga Łopata, incjatorka ICPPC; Jadwiga ma też małe gospodarstwo pod Krakowem.

  Dane kontaktowe: Sir Julian Rose and Jadwiga Łopata

  email: [email protected] tel: +44 118 9842955

  Comment on Facebook


  The views expressed in our blog are those of the author and not necessarily lowimpact.org's


  0 Comments

  Leave a comment

  We welcome questions.

  There’s a crash coming – a slap from Mother Nature. This isn’t pessimistic; it’s realistic.

  The human impact on nature and on each other is accelerating and needs systemic change to reverse.

  We’re not advocating poverty, or a hair-shirt existence. We advocate changes that will mean better lives for almost everyone.

  Facebook icon Twitter icon Youtube icon

  All rights reserved © lowimpact 2023